Grundejerforeningen Kildehøj

Grundejerforeningen Kildehøj

 
 • Forside
 •  

  Nyheder

  Lørdag d. 19. august kl. 17 i Hesteskoen

  holder vi vores traditionelle strandfest.

  Bestyrelsen står for mad, øl, vin og vand – og aftenen slutter med fyrværkeri.

  Tilmelding ikke nødvendigt.


  På bestyrelsens vegne

  ALice Mundt


  Beretning om foreningens virksomhed i det for løbne år

  Allerførst vil jeg beklage at 11. juni blev erstattet med 11.maj. Alice, som har sendt indkaldelse og skrivelse ud, har heldigvis fået rettet den forkerte dato. Desværre er hjemmesiden først blevet rettet senere. Beklager Alice besvarer derudover henvendelser på vores mailadresse som er grundejerforeningenk@gmail.com Vi modtager stadig gerne mailadresser fra jer.

  Velkommen til de nye medlemmer af foreningen. Måske der er flere på vej.

  Strandgrunden: Efter arbejdsdagen sidste år hvor vi fik ryddet ved trappen og på stien fra Kildelodden til stranden, kan vi i dag konstatere at vi nok bliver nødt til at rydde omkring trappen en gang til.

  Vi fik ligeledes fjernet et stort antal bjørneklo og smidt på Sankt Hans bålet.

  2 måneder efter modtog jeg endnu en skrivelse fra kommunen, om at vores arbejdsindsats ikke var god nok og at de gerne så, at vi fik gjort vores arbejde bedre. Det område, hvor der vokser bjørneklo, er op til Carlssons mark og jeg kunne med stor undren betragte ca. 30 større eller mindre planter på vej op. De blev hakket ned med en spade, og jeg meddelte kommunen at opgaven var løst. Men jeg har sidste weekend set på området, og jeg må med beklagelse konstatere, at vi bliver nødt til at fortsætte bekæmpelsen.

  Ellers har Carlsson slået græs i 2015, og det fortsætter han med i år første gang for 3 uger siden.

  Bestyrelsen påtænker at indkøbe flere bænkeborde til hesteskoen og kassere nogle af de nuværende.

  Sne: I vinter oplevede jeg for første gang rigtig hvad snetryk kunne gøre ved træerne. Jeg måtte ud med kædesaven og fjerne nogle meget store grene som fuldstændig spærrede Rønnebakken. Vejene var også ret vanskelige at køre på den weekend.

  Ellers har vinteren været mild, og jeg har ikke kendskab til andre episoder.

  Vejene: I årets løb har Carlsson holdt vores grusveje. Det synes vi, at han har gjort udmærket. Desværre har vi ikke haft mulighed for at lægge den sædvanlige bunke stabilgrus ved højen, da Kulturarvsstyrelsen på baggrund af en klage har bedt os om at fjerne den.

  Da det er en meget billig løsning, håber jeg at vi kan enes om at Carlsson fortsætter med at vedligeholde grusvejene. Jeg har bedt ham om at komme helt ned for enden af Rønnebakken og også ned på Kildekrogen.

  Kildehøjvej - altså asfaltvejen - har vi indhentet tilbud på. Det vil Kent fortælle lidt om.

  Overholdelse af vores fællesregler: Desværre er der nogle som er ligeglade med vores fællesregler Selvom der er mange som kører stille på vejene, har vi desværre også nogle fart bøller. Hjælp til med at få dem stoppet. Desuden i jeres egen interesse: sørg for at parkere inde på jeres grund. Bliver jeres bil beskadiget af et udrykningskøretøj dækker forsikringen ikke.

  Der må smides haveaffald på bålet til 23/6 og derefter ikke mere.

  Vi har i år bestemt at arbejdsdagen på stranden i år bliver efter generalforsamlingen.


  Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde og minde jer alle om vores strandfest d.13 august


  Maj 2016
  Lars Skytte