Grundejerforeningen Kildehøj

Grundejerforeningen Kildehøj

 
 • Beretninger
 •  

  Beretninger

  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

  Beretningen vil tage udgangspunkt i nogle af tanker, vi tænker er grundlaget for at skabe en god grundejerforening i vores sommerhusområde.

  Vi har forskellige værdier og dermed opfattelser af hvordan vi vil bruge tiden i sommerhuset.

  En del bor her fast, mens det for andre er et fritidshus. Dette kan nemt skabe forskellige forventninger til hvordan vi som grundejerforening skal agere.

  Uanset vores forskellige forventninger er vigtigt at skabe et miljø, som alle kan finde mening med.

  - Måden vi bruger tiden er anderledes i sommerhuset og vi vil alle sammen gerne skabe mening med den tid vi bruger her
  - Tid er en gave, som vi ikke kan ændre.

  Hvordan kan vi som grundejerforening skabe mening med tiden i sommerhuset?

  Sidste år talte jeg om at undersøgelser viste at:
  - godt naboskab skabes gennem smil

  Dette synes jeg virkelig det sidste år har vist. Jeg har stort set kun mødt grundejere, der har smilet, uanset de omvæltninger og problemer der har været det sidste år. Under alle omstændigheder har smilet og en god snak kunnet klare de fleste problemer.

  Som bestyrelse har vi bestræbt os på at respektere, at folk er forskellige. Nogle grundejere har det bare bedst med at passe sig selv, mens andre er til fællesspisning og ølsmagning.

  Uanset om din nabo hører til den ene eller anden gruppe, anbefaler vi stadig at smile til hinanden. Det skaber større tilhørsforhold, mere tryghed og længere snor, når børnene græder eller griner, hunden gør, flækøksen hamrer eller havetraktoren larmer lidt længere end tilladt.

  Og husk:
  ”De fleste SMIL er startet med et andet smil”

  For os er der en mening med at være i bestyrelsen:
  - At sikre en demokratisk proces med respekt for forskellige meninger
  - At sikre, at beslutninger på generalforsamlingen bliver ført ud i livet
  - At få orienteret om diverse beslutninger, der kan påvirke grundejere.
  - At sikre, at alle bliver hørt
  - At sikre, at vedtægter og fællesregler er til glæde og gavn for alle

  Dette fører over til at præsentere bestyrelsen:
  Hans: Næstformand – været med i mange år, stor viden om området og ikke mindst vejene

  Henning: Kasserer – har fået styr på regnskabet og udarbejdet et budget, der giver et godt overblik.

  Alice: sekretær: har fuldstændig styr på diverse papirer fra myndigheder og ejd.mæglere, opdaterer nabohjælplisten m.m.

  Julian: fællesregler - strandgrunden

  Philip: arbejdet med bl.a. at skaffe en hjertestarter

  Bjørn: Fællesregler

  Vi er en stor bestyrelse, da vi har valgt at have suppleanter med til vores møder. Vi har holdt møder ca. hver anden måned og der har været meget flot fremmøde. Vi har haft mange gode diskussioner, hvor vi har nået at vende mange ideer og problemstillinger.

  Jeg vil gerne takke bestyrelsen for nogle seriøse og gode møder, hvor et stort engagement har givet lange og spændende snakke om diverse problemstillinger, men hvor der også har været plads til smil. Giv dem en hånd.

  Angående bestyrelsens arbejde har der været nogle emner, der har fyldt mere end andre. Dem vil vi kort komme ind på. Jeg vil lige nævne nogle overskrifter:
  Veje, Fællesregler, Strandgrunden, Bådelaug, Hjertestarter, Budget, Regnskab og Nye beboere

  Vi starter med Strandgrunden:
  Sidste år vedtog generalforsamlingen, at træerne på strandgrunden skulle fældes. Da grunden er et §3 område, kontaktede vi Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen, for at sikre os at der ikke var restriktioner, der forhindrede at vi fældede træerne. Både kommune og Naturstyrelsen var meget positive overfor fældningen. Det passer godt ind i naturstyrelsens planer om at få de naturlige strandenge tilbage.

  Vi fik henvendelser om forskellige ting, bl.a. at der boede flagermus i træerne. Naturstyrelsen mente ikke at flagermusene ville vælge et så forblæst hjem, men for at være sikre aftalte vi at vente med fældningen til efter 1.september. Herefter ville det være lovligt, selv om der skulle bo flagermus eller fugle.

  Med 4 gode motorsave og en del mandskabskraft lykkedes det at fælde, skære op og fjerne de fleste grene på en dag. Brændet og resten af grenen er løbende blevet flyttet. Tak til de mange, der har hjulpet til.

  Pileurt:
  Line har gjort en stor indsats for at fjerne pileurten. Desværre har der ikke været så mange til de arbejdsdage Line indbød til.

  Halsnæs Kommune opfordrer til, at man bekæmper pileurten, men det er ikke et krav. Der foreligger desværre heller ikke nogen dokumenteret metode til at udrydde pileurten.

  Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi får Henning Karlsson til at slå pileurten samtidig med at han slår græs. Foreløbig 1 gang pr. måned.

  Tak til Line, for det store arbejde hun har lavet. Vi følger op på, om der kommer nyt fra Halsnæs Kommune angående pileurten.

  Bådelaug:
  Generalforsamlingen besluttede sidste år, at der skulle laves et Bådelaug, hvor alle der har en båd på strandarealet skal være medlem. Bådelauget havde sidst første møde her i foråret. Bådelauget ønskede at kunne lægge bådene ved åen. Denne beslutning har bestyrelsen senere godkendt.

  Kim Kildelodden 3 og Flemming, Kildekrogen 7 har påtaget sig, at sikre at bådelauget kommer til at fungere.

  Tak for det. Vi er sikre på, at Bådelauget vil være med til at sikre mange gode oplevelser for alle bådejerne.

  Vi går videre med fællesreglerne. Her vil jeg give ordet til Julian og Bjørn, som arbejdet meget med dette.

  Hjertestarter har Philip arbejdet en del med.

  Vejene har påvirket os alle. Her vil jeg give ordet til Hans.

  Som det sidste i bestyrelsens beretning vil jeg gerne byde velkommen til nye beboere:
  Thomas Lund, Rønnebakken 9
  Katrin Krause, Skovbirkvej 3


  Beretning 2020

  Beretning 2018

  Beretning 2016